Vad tror vi?

Vi bekänner Jesus Kristus som vår frälsare och Herre och bygger på bibeln, som Guds heliga, ofelbara och trovärdiga ord. Vi menar att bibeln är sammanfattad i de tre huvudtrosbekännelserna: den Apostoliska, Nicenska och Athanasianska samt i den oförändrade Augburgska bekännelsen av år 1530 samt förklarad i hela Konkordieboken. Bibeln är den enda regel och norm varefter alla läror och lärare bör prövas och bedömas. 

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig (Ps. 119).

Varför luthersk?

Bearbetas ...