Församlingens bakgrund

För över fyra år sedan började en liten grupp samlas i Karlskrona för att tillsammans ta del i vad Gud talar till oss i sitt Ord. Bibelstudium kom att hållas i Emanuelskyrkans lokaler, före detta Metodistförsamlingens kyrka och församlingshem. Detta blev grunden till det som idag är S:t Andreas lutherska församling.

Vi som är med kommer från Blekinge och södra Småland. Det var spännande att få lära känna varandra. Sedan sommaren 2015 har vi firat gudstjänster tillsammans. På grund av de långa avstånden så planerade vi gudstjänsterna så att vi en gång i månaden firade högmässa hemma hos familjen Petersson, Ärngisslahyltan och en gång i månaden i Emanuelskyrkan, Karlskrona. Där emellan fortsatte vi träffas för studier i Guds Ord.

Helgen den första advent samma år samlades vi till församlingsläger på Karlsnäsgården som ligger strax norr om Ronneby. Temat för helgen var Helige Ande och kyrkans sakrament. I samband med detta läger grundade vi vår församling och ansökte om att bli en del i Missionsprovinsen.

Under dessa fyra år har mycket hänt – gudstjänster, bibelstudie, dop, vigsel, konfirmation, sommar- och adventsläger, påskmåltid, kyrkodagar m.m. Det är med stor tacksamhet till Herren Gud som vi kan se tillbaka på det vi har fått vara med om. Guds nåd är stor och vi har fått uppleva hur Gud har lagt allting till rätta.

Det stora geografiska området har utmanat oss till att köra långa sträckor för att få vara tillsammans vid gudstjänsterna. Av rent praktiska skäl höll vi bibelstudier och katekesundervisning separat för Blekinge/Småland. Det innebar att församlingen just vid dessa sammankomster var delad.

En annan utmaning har varit lokalfrågan. Att hyra lokal och anpassa sig till andra församlingars/gruppers tider kan ibland bli ett problem, särskilt för en liten församling som bara träffas ett par gånger i månaden. Detta har gjort att vi satt stort värde på när vi alla kunnat vara med. På så vis har våra församlingsläger blivit en viktig del av årets händelser. Där har vi kunnat vara tillsammans en längre tid och även fått träffa andra kristna som varit med.

Redan vår första sommar (2016) tillsammans hade vi ett läger på Stenbräckagården som ligger på den vackra ön Tjurkö i Blekinges skärgård. Våra sommarläger och Adventsläger har blivit något av en tradition.

Den första januari 2019 kunde vi samlas i vår nya lokal i Emmaboda för bön och iordningställande av gudstjänstlokalen. Det var med stor glädje och andakt som vi gick in i det nya. Församlingshemmet var redan anpassat för samlingar eftersom det tidigare varit Rikets sal. De förra ägarna lämnade kvar väldigt mycket som vi kunnat ta i bruk och ha nytta av. Där fanns fina, bekväma stolar till över 70 personer och dessutom ett fint gammalt piano som endast behövde stämmas något. Efter att ha kompletterat inventarierna med altarbord, ambo, ljus, bord och stolar för bibelstudium och samkväm så har vi kunnat börja hålla våra gudstjänster och undervisning där. Vi från Blekinge samåker från Ronneby och Karlskrona.

Den 1 juni var biskop Bengt Ådahl hos oss och vi hade invigningsgudstjänst av den nya lokalen. Det var en fin högtid som vi kunde fira tillsammans med gäster från Skåne, Blekinge och Småland.