Vår logotyp

Vår logtyp är en kombination av Andreaskorset och Lutherrosen.