Kontaktinformation

Ordförande i församlingsstyrelsen:

Anders Petersson 
Tel: 0738-217580
E-post: anderspetersson68@gmail.com 

Vice ordförande i församlingsstyrelsen:

Elof Ängdahl  
Tel: 0709-625394
E-post: elof.angdahl@outlook.com

Sekreterare i församlingsstyrelsen:

Liv Broman
Tel: 0761-048033
E-post: liv.broman@gmail.com

 

Postgiro: 5079-8123