Församlingens bakgrund

S:t Andreas församling bildades den 1 advent 2015 som ett svar på mångas böner. Olika grupper hade var för sig bett Gud om att få komma in ett kristet sammanhang där man lät Bibeln vara den auktoritet som den är i egenskap av Guds Ord.

Det började drygt ett år dessförinnan. En äldre dam kontaktade Missionsprovinsen med frågan - Kan ni komma till Karlskrona och ordna något för oss? Resultatet blev att provinssekreterare Bengt Birgersson började med bibelstudier i Karlskrona. Efter ett tag växte gruppen och önskan om att få fira gudstjänster ihop fördes fram. I detta sammanhang kallades pastor Magnus Olsson till Karlskrona med uppgiften att samla dem som önskade se en koinonia/församling i sydöstra delen av vårt land.

Vi som kommer till samlingarna och gudstjänsterna är från ett stort geografiskt område som sträcker sig från mellersta Blekinge till sydöstra Småland.

Efter att ha fått lära känna varandra så bildades S:t Andreas församling. Namnet är taget efter Jesu apostel Andreas. Vår önskan är att få följa Herren Jesus liksom Andreas gjorde. Han trodde att Jesus är Messias, Gus Son, vilket också ledde till att han uppmärksamt lyssnade till Jesu ord. Andreas förde andra människor till Jesus och han förtröstade och litade på Jesus.

 

Stöd oss gärna med era förböner! 

Vill du bli en del i vår gemenskap - klicka på "Kontakt" och sänd oss ett meddelande så kontaktar vi dig!