Gudstjänster

Vi har gudstjänst tillsammans första och tredje söndagen i månaden.

Utöver dessa tider så har vi gudstjänster i samband med de stora kristna helgerna.

OBS! NYHET!! Vi firar från och med januari gudstjänst i vår nya lokal på Södra Vägen 22, Emmaboda. 

6. Jan, 2019

Gudstjänst

Hm, 14:00, M Olsson
OBS NY PLATS!!! Södra Vägen 22, Emmaboda.

20. Jan, 2019

Gudstjänst

Hm, 11:00, M Olsson
OBS NY PLATS!!! Södra Vägen 22, Emmaboda.

30. Jan, 2019

Bibelstudium

18:00, Gud och skapelsen
Södra Vägen 22, Emmaboda.