• NY LOKAL!!!

    Från och med januari kommer vi att fira gudstjänst och ha våra bibelstudium i vår lokal på Södra Vägen 22, Emmaboda.
    Välkomna!

Jesus sa: "Kom och se!" (Joh 1:39)